کوارتز بررسی کرد،

کاهش رشد جمعیت کابوس آلمانی ها

سیاسی

به نوشته این رسانه شاید آلمان قدرت اول اقتصاد اروپا باشد اما آنچه که تبدیل به کابوس این کشور شده است عدم توانایی این کشور در تولید «آلمانی» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوارتز، آمار و ارقام آژانس آمار آلمان نشان می دهد که جمعیت 81.1 میلیونی آلمان در سال 2014 در حال کاهش شدید است.

بنا به اعتقاد کارشناسان در سال 2060 جمعیت آلمان به بین 68 تا 73 میلیون نفر کاهش خواهد یافت که 13 میلیون کمتر از ساکنان فعلی این کشور است.

از سیاست هایی که این کشور و برخی کشورهای اروپایی برای جبران کسری جمعیت خود پیگیری می کنند سیاست جذب مهاجران است که در سال های گذشته به علت فشار افکار عمومی ضد مهاجران در این کشورها موجب شده است تا سیاستمداران آلمانی و اروپایی محدودیت هایی برای مهاجران خارجی اعمال کنند.

به اعتقاد کارشناسان دورنمای دموگرافیک آلمان در دراز مدت که در حال حاضر قدرت اول اقتصاد اروپا است چندان خوب نمی باشد.