سازمان ملل بدنبال توافق سیاسی تا ماه رمضان در لیبی

سیاسی

فرستاده سازمان ملل متحد در امور لیبی می گوید که شورای امنیت خواستار دستیابی به یک توافق سیاسی در مورد این کشور تا قبل از آغاز ماه رمضان در خردادماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برناردینو لئون با این حال اظهار داشت که شخصا نسبت به رسیدن به یک توافق سیاسی تا ماه رمضان در لیبی خوشبین نیست. وی این سخنان را پس از برگزاری جلسه توجیهی با شورای امنیت و 2 روز پس از ارائه پیش نویس توافقنامه سیاسی به گروه های مختلف این کشور نفت خیز شمال آفریقا بیان کرد.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی تاکید کرد که وی خواهان جلسات مستقیم و رو در رو بین گروه های مختلف در اولین فرصت ممکن است. بعد از سرنگونی حکومت دیکتاتوری معمر قذافی در لیبی، این کشور شاهد درگیری و رقابت بر سر قدرت بین دولت و شبه نظامیان بوده است.

این در حال است که بی ثباتی و گسترش درگیری های در لیبی باعث شده تا کشتی های بزرگ و کوچک اقدام به قاچاق پناهجویان به سمت اروپا کنند که این مساله به بحران انسانی در این قاره تبدیل شده است.

فرستاده سازمان ملل می گوید هیچ یک از گروه های نظامی در لیبی به اندازه ای قدرت ندارد که کنترل کامل این کشور را در دست بگیرد و ایجاد یک دولت متحد در مرکز هر طرحی برای لیبی قرار دارد. وی انتظار دارد که گروه های مختلف لیبیایی طی هفته های آینده با یکدیگر دیدار و درباره مفاد توافقنامه سیاسی با یکدیگر گفت و گو کنند.