حمله شديد اللحن وزير خارجه اسرائيل به قطر

سیاسی

«آويگدور ليبرمن» بعد از ظهر روز گذشته كشور قطر و امير آن را مورد شديد ترين انتقادات قرار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شيخ «تميم بن حمد آل ثاني» امير قطر چند روز پيش يكي از تيم هاي باشگاهي فوتبال فلسطين به نام «الناصره» را مورد تكريم قرار داد و دستور پرداخت كمک هاي نقدي از دولت قطر به اين تيم را صادر كرد.
در پي اين اقدام امير قطر، تيم «الناصره» توانست بحران مالي خود را پشت سر بگذارد. در واكنش به اين اقدام قطر، «آويگدور ليبرمن» وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي بعد از ظهر روز گذشته (چهارشنبه) كشور قطر و امير آن را مورد شديد ترين حملات و انتقادات قرار داد.
«ليبرمن» همچنين از مقامات مسئول در اسرائيل خواست كه به اين تيم فلسطيني اجازه برگزاري مسابقات خود را ندهند و آن را محروم كنند.