نظربایف سوگند ریاست جمهوری یاد کرد

سیاسی

«نور سلطان نظربایف» به عنوان رئیس جمهوری جدید قزاقستان سوگند خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مراسم تحلیف «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان برگزار شد. در بخشی از سوگندنامه ریاست جمهوری وی آمده است: سوگند می خورم از حقوق و آزادی ملت قزاقستان دفاع کرده و تمامی مسئولیت های گذاشته شده بر عهده ام را به نحو احسن انجام دهم.

به ای ترتیب دوره جدید 5 ساله ریاست جمهوری نظربایف 74 ساله رسما آغاز شد. وی در این مراسم وعده داد در دوره جدید ریاست خود برنامه های مدرنیزه کردن کشور را در دستور کار قرار می دهد.

گفتنی است نظربایف در انتخابات ریاست جمهوری 26 آوریل با کسب 97.7 درصد آرا بار دیگر به این سمت انتخاب شد. وی از زمان استقلال قزاقستان در سال 1991 تا کنون عهده دار ریاست جمهوری این کشور است.