با اجرای اولین مرحله از توافقنامه انتقال محکومین

55 زندانی ایرانی در کویت به کشور انتقال داده خواهند شد

سیاسی

بدنبال رایزنی ها وپیگیری های معاونت کنسولی،امور مجلس وایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان مقامات دولت کویت اخیرا با انتقال تعداد 55 نفراز مجموع 161نفر زندانی واجد شرایط انتقال به داخل کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،بدنبال رایزنی ها و پیگیری های معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با مقامات قضایی کویتی و سایر مقامات مسول در کشورمان ، مقامات دولت کویت اخیرا با انتقال تعداد 55 نفر از مجموع 161 نفر زندانی واجد شرایط انتقال به داخل کشور ، بعنوان اولین مرحله اجرای توافقنامه انتقال محکومین میان دو کشور موافقت کردند .

در راستای دفاع از حقوق اتباع زندانی در کشور کویت و پس از توافقات حاصله فی ما بین مقامات دو کشور ، تفاهمنامه انتقال محکومین در سال 1385 از سوی مقامات مربوطه دو کشور امضاء و از سال 1387 لازم الاجرا شد.