آیا مفسد اقتصادی را واقعا دستگیر می کنند؟

سیاسی

زعمای قوم می گویند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سال ها کار کم صورت نگرفته. بدون شک چنین است، اما نمی توانیم منکر شویم که خروجی این مبارزه چندان خروجی مناسبی نبوده.یعنی علیرغم همه تلاش هایی که برای مبارزه با فساد اقتصادی در این سال ها صورت گرفته و قرار بوده نتیجه اش اعتماد مردم به نهادهای نظارتی و اجرای عدالت در این سرزمین باشد گاه نتیجه عکس حاصل شده.

یعنی نه تنها افکار عمومی را به اجرای عدالت امیدوار نکرده بلکه به شایعاتی دامن زده که عده ای را بیش از پیش سرخورده ساخته تا به این نتیجه برسند که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست: مگر خضرمبارک پی درآید/ به یمن همتش کاری گشاید.از پرونده صدو بیست و سه میلیاردی که فرجام آن اعدام گمنامی به نام فاضل خداداد بود و رهایی نام آوری به نام مرتضی رفیق دوست تا تهدید به افشاگری هایی که هیچ وقت در عالم واقع محقق نمی شوند و همواره در حد تهدید باقی می مانند افکار عمومی را به این باور می رساند که عزمی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و این بگیر و ببندها و تهدیدها فقط و فقط برای امتیاز گرفتن از حریفان و رقبای سیاسی است. عنایت بفرمایید که بنده به هیچ وجه نمی خواهم بگویم که هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد،بلکه می خواهم بگویم عملکرد بعضی از حضرات چنین شائبه ای را ایجاد می کند. از زمان معجزه هزاره سوم تا به امروز بارها و بارها شنیده ایم که عده ای از اهل سیاست عده دیگری را تهدید می کنند که به زودی اسامی متخلفینی را که به بیت المال دست درازی کرده اند افشا خواهند کرد و حق مردم را از حلقوم آن ها بیرون خواهند کشید اما چندروز بعد یا تهدید کننده بالکل خودش را به کوچه علی چپ زده و موضوع را به فراموشی سپرده و یا توجیهاتی آورده که مثلا حرفم را بد انعکاس داده اند و یا این که منظورم این نبوده و ...الخ.

آیا مردم با تکرار حرف هایی که هیچ وقت به سرانجام نمی رسد حق ندارند به این نتیجه برسند که این حرف ها از اساس بازی است؟ حق ندارند بگویند یا اصلا مفسدی در کار نیست و این ها می خواهند ما را سرکار بگذارند و یا وجود دارد و این ها می خواهند با این تهدیدها از همدیگر امتیاز بگیرند؟این موش و گربه بازی ها کار را به جایی رسانده که اگر کسی را که حقیقتا مفسد است و مرتکب جرم شده دستگیر کنند بازهم خیلی ها باور نکنند و بگویند حتما حق حسابی را که باید می داده نداده و گرفتار شده. یا بگویند این بدبخت هم قربانی شد وگرنه کسی را که به چنین جرمی دستگیر نمی کنند.

یا این که :چرا این یکی؟ گرحکم شود که مست گیرند/در شهر هرآن چه هست گیرند. غرض این که حتی اگر نگوییم در مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب عمل نکرده ایم این را می توانیم گفت که در انعکاس اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب عمل نکرده ایم. اگر کسی بگوید خوب عمل کرده ایم و تو خبر نداری، می توانم بگویم اگر هم خوب عمل کرده ایم با کج سلیقگی آن قدر در این باره بد حرف زده ایم و ناشیانه اطلاع رسانی کرده ایم که دیگر کم تر کسی حرفمان را باور می کند.امیدوارم این یکی دو خط آخر خیلی متکلفانه به نظر نرسد.

کد N806971