فیلم:واکنش رئیس جمهور به یک انتقاد:دولت من به خارج از کشور متکی است؟

رئیس جمهور در جریان سخنرانی در شیراز به منتقدان دولت که می گویند دولت بیش از اندازه متکی به سیاست خارجی است، پاسخ داد.

فیلم:واکنش رئیس جمهور به یک انتقاد:دولت من به خارج از کشور متکی است؟رئیس جمهور در جریان سخنرانی در شیراز به منتقدان دولت که می گویند دولت بیش از اندازه متکی به سیاست خارجی است، پاسخ داد.

 

 

 

 

/212 17

کد N806523