در جلسه علنی امروز اعلام شد

درخواست ۹۰ نماینده مجلس برای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت

سیاسی

۹۰ نفر از نمایندگان مجلس خواستار بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب آن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس درخواست ۹۰ نفر از نمایندگان برای بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب آن اعلام وصول شد؛ در صورت طرح این درخواست در صحن علنی و موافقت نمایندگان با آن، بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی انجام خواهد شد و مصوبه این کمیسیون به صورت آزمایشی و به منزله مصوبه صحن علنی مجلس تلقی خواهد شد.

در این جلسه همچنین لایحه عادی موافقتنامه همکاری‌های امنیتی انتظامی میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان اعلام وصول شد.

همچنین لایحه عادی موافقتنامه همکاری‌های استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و قبرس نیز از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.