کمالی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

راه حل مشکلات اقتصادی اصلاح ساختارهاست نه رفع تحریم ها

سیاسی

دبیرکل حزب اسلامی کار، با بیان اینکه رفع احتمالی تحریم ها برای اقتصاد کشور کارگشا نیست، گفت: مشکلات اقتصادی با اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد رقابتی رفع می شود.

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آثار رفع احتمالی تحریم ها، گفت: با رفع تحریم ها منابعی که تا به امروز نگه داشته شده بود توسط طرف های مقابل تجاری ما، آزاد می شود و حجم معاملات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

دبیرکل حزب اسلامی کار، تصریح کرد: اما مشکلات اقتصاد در این بخش نیست؛ بلکه مشکل ما این است که برنامه ریزی اساسی برای هزینه کرد درست منابع نداریم. یعنی همان اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد و بسیاری از منابع به صورت نامناسب هزینه شد؛ لذا اگر منابع جدیدی هم بدست آوریم به دلیل عدم تغییر روش ها باز همان سیاستها ادامه پیدا می کند و منابع از دست می رود.

وی ادامه داد: یک مثال قدیمی ایرانی هست که می گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این اقدام دشمنان کشور (تحریم هایی اقتصادی) به نوعی موجب شده است که ایران یک پس اندازی داشته باشد و این پس انداز به همراه هزینه کرد و آزادسازی منابع، زمانی می تواند موثر باشد که یک برنامه صحیح اقتصادی داشته باشیم.

کمالی، با تاکید براینکه رفع تحریم ها نمی تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور راهگشا باشد، گفت: ما نیاز به یک اقتصاد رقابتی که در آن درآمد و سودی برای کشور حاصل شود، داریم. بنابراین من فکر نمی کنم رفع تحریم ها خیلی موثر باشد و راه حل تنها اصلاح سیستم اقتصادی کشور است.