تأکید موگرینی به نقش سازنده ایران در پایان دادن به بحران سوریه

سیاسی

اتحادیه اروپا با تاکید بر اهمیت ایران در معادلات منطقه ای نقش تهران را در مذاکرات صلح سوریه مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته بر اهمیت تهران به از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه تاکید کرده و نقش ایران را در پایان دادن به جنگ داخلی این کشور نه تنها مهم بلکه سازنده ارزیابی کرد.

موگرینی حصول توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ را برای بهبود نقش مثبت ایران در منطقه ضروری توصیف کرد.

وی در این رابطه مدعی شد: رویکرد مناسب آن است که از یک سو با حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی اطمینان حاصل کنیم و از سوی دیگر از تهران بخواهیم که نقشی مهم و در عین حال سازنده را در روند صلح سوریه ایفا کند.

در ادامه، موگرینی با اشاره به طرح سال ۲۰۱۲ سازمان ملل متحد، تشویق ایران به حمایت از روند انتقال قدرت در سوریه را خواستار شد.

وی در پایان مجددا بر حضور ایران در دور جدید مذاکرات صلح سوریه -که قرار است در نیویورک برگزار شود- تاکید کرد و گفت: من نگرانی کشورهای عرب منطقه را درک می کنم اما این ساده لوحانه است که تصور کنیم کشوری مثل ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود ندارد.

کشورهای عرب خاورمیانه به دلیل حمایت تهران از حکومت بشار اسد با حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه مخالف هستند.