• ۵۷بازدید

فیلم/ بمباران باند فرودگاه صنعاء توسط جنگنده های سعودی

بین الملل: عربستان سعودی با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین المللی صنعاء باند این فرودگاه را بمباران کرد.

فیلم/ بمباران باند فرودگاه صنعاء توسط جنگنده های سعودیبین الملل: عربستان سعودی با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین المللی صنعاء باند این فرودگاه را بمباران کرد.

کد N805964

وبگردی