سنا آمریکا با تبدیل توافق هسته‌ای به معاهده بین المللی مخالفت کرد

سیاسی

مجلس سنای آمریکا تلاش جمهوری خواهان را برای کارشکنی در روند مذاکرات هسته ای ایران ناکام گذاشت و بر ادامه همکاری فراحزبی در روند تهیه نسخه پایانی لایحه «بازنگری توافق هسته ای با ایران» تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلاش جمهوری خواهان سنای آمریکا برای افزودن متمم های غیر ضروری به لایحه بازنگری توافق هسته ای با ایران بار دیگر ناکام ماند. روز گذشته، مجلس سنای آمریکا با بررسی هرگونه توافق هسته ای با ایران در قالب یک معاهده بین المللی مخالفت کرد. در صورت پذیرش چنین متممی، توافقنامه نهایی با ایران می بایست به تصویب دو سوم از یکصد نماینده عضو مجلس سنای آمریکا می رسید.

سنا با نسبت آراء ۵۷ به ۳۹ به ضرر این اصلاحیه ضد ایرانی رای داد که پیشنهاد آن از سوی سناتور «ران جانسون» مطرح شده بود.

لازم به یادآوری است که مجلس سنای آمریکا این هفته در خصوص نسخه پایانی لایحه بازنگری توافق هسته ای با ایران تصمیم گیری خواهد کرد و حمایت ۳۹ جمهوری خواه از یک اصلاحیه به شدت ضد ایرانی حاکی از روند دشواری است که این لایحه در پیش خواهد داشت.

«باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز گذشته مدعی شد که در حال حاضر ۶۷ سناتور از لایحه بازنگری توافق هسته ای با ایران که به لایحه «کروکر – کاردین» معروف است حمایت می کنند و همین میزان رای برای لغو وتوی احتمالی «باراک اوباما» کافی خواهد بود. وی بار دیگر به صراحت از جمهوری خواهان خواست از ارائه اصلاحیه ای که دموکرات ها را از ادامه همکاری فراحزبی خود در جهت تصویب لایحه کروکر – کاردین منصرف کند، پرهیز کنند.