معاون امور شهرداری ها و دهیاری‌های کشور:

شوراها نظارت سیستماتیک بر شهرداری‌ها ندارند

شوراي شهر تهران,وزارت كشور

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاکید بر این که مشارکت مردمی و نظارت از اهداف و ماموریتهای اصلی شوراهاست، گفت: مهم ترین فلسفه وجودی شوراها مشارکت مردمی است.

علی نوذرپور در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درخصوص ارزیابی خود از عملکرد شوراها پس از گذشت چهار دوره از فعالیت آنها، گفت: اگر دو بحث ایجاد بستر برای مشارکت مردم و نظارت بر امور محل را شوراها به خوبی انجام دهند می توان گفت براساس اهداف و ماموریت های تعیین شده در قانون عمل کرده اند.

عدم تحقق مشارکت مردمی از ضعف های جدی نظام شورایی کشور

وی افزود: امروز در حوزه مشارکت تنها در بخش انتخاب اعضای شورا مشارکت شکل گرفته است و شهروندان افراد دارای صلاحیت را برای نمایندگی خود انتخاب می کنند ولی در ادامه مشارکت استمرار ندارد، درحالی که شوراها باید بتوانند در اداره امور شهر و روستا مردم را دخیل کنند، مشارکتی همه جانبه در حوزه اتخاذ تصمیم گیری و برنامه ریزی و در مرحله بعد نظارت که به مشارکت مردمی معنا می دهد.

وی تاکید کرد: در هنگام تشکیل شوراها باید مشارکت مردم در حوزه های مختلف اداره شهر و روستا از جمله حفظ و نگهداری فضای سبز، ایمنی و حمل و نقل جذب می کرد اما درحال حاضر این مشارکت به درستی محقق نشده و به یکی از ضعف های جدی نظام شورایی کشور تبدیل شده است.

نوذرپور ادامه داد: ممکن است تحقق مشارکت مردمی نیازمند اصلاح قانون و یا تغییر در مکانیزم انتخابات شوراها و یا فرآیند دیگری باشد که قطعا باید پیگیری شود البته این که تعدادی از افراد جامعه به نمایندگی از آحاد مردم آمده و در اداره امور شهر و روستای خود حضور پیدا کرده اند بخشی از مشارکت شکل گرفته است.

شوراها نظارت سیستماتیک بر شهرداری‌ها ندارند

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه نظارت نیز از دیگر مسائل موثر در ارزیابی عملکرد شوراهاست، گفت: با نظارت شوراها بر شهرداری ها صرفا بخشی از مفهوم نظارت تحقق پیدا کرده است اما درخصوص سایر سازمانهای دولتی متولی ارائه خدمات شهری مانند آب و فاضلاب و برق نظارتی اجرایی نشده است امری که برابر قانون باید انجام می شد و شوراها به این حوزه ورود پیدا نکرده اند، البته می توانند استناد کنند که قانونگذار ضمانت اجرا برای این بخش از نظارت شورا لحاظ نکرده است اما برابر قانون این وظیفه به شوراها تکلیف شده است.

وی افزود: در بخش نظارت شورا بر امور شهرداری نیز متاسفانه شاهد یک نظارت برنامه ریزی شده و سیستماتیک نیستیم و نظارت بر اساس اطلاعات اعضای شورا از شهرداری ها و تخصص اعضا در حوزه های مختلف شهرداری و در حد چند تذکر صورت می‌گیرد. باید نظارت سازمان یافته محقق شود. به گفته برخی اعضای شورای شهر تهران در پایان دوره سوم شورای شهر تهران نتوانسته بود در این دوره نظارت قابل قبولی بر شهرداری داشته باشد اگر نظارت سازمان یافته داشته باشیم بر اساس یک مکانیزم قطعا گام موثری در عملکرد موثر شوراها خواهد بود.

وی تاکید کرد: شوراها توانستند در سالهایی که دولت در اداره امور کشور به ویژه در دولت نهم و دهم حضور موثر و چشم گیری نداشت، در مدیریت شهری فارغ از ناکامی های دولت، توفیقاتی در برنامه ریزی شهری و عمران شهری داشته باشند و نمایش موفقی در مدیریت شهری به نمایش بگذارند.

انتهای پیام

کد N805832