کناره گیری وزیر خارجه آرژانتین از انجمن صهیونیست ها

سیاسی

وزیر امور خارجه آرژانتین از عضویت در انجمن مشترک آرژانتین-اسرائیل به دلیل ایجاد مانع این انجمن در مسیر اجرای توافقنامه مشترک با ایران بر سر پرونده آمیا، از آن کناره گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «هکتور تیمرمن» روز سه شنبه در نامه ای به انجمن مشترک آرژانتین-اسرائیل از تصمیم خود برای کناره گیری از این انجمن خبر داد و از رهبران این انجمن برای ایجاد ممانعت در مسیر انجام تحقیقات مشترک با ایران بر سر پرونده آمیا انتقاد کرد.

در سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) انفجاری رخ داد که بر اثر آن 85 نفر از یهودیان این کشور کشته شدند. دولت آرژانتین تحت فشار لابی های صهیونیست مدعی شد که برخی از دولتمردان ایران و اعضای حزب الله لبنان در پس این انفجار قرار دارند. با این حال ایران هرگونه دست داشتن در این پرونده را رد کرده است.

تیمرمن در سال 2013 توافقنامه ای را با علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق ایران برای تشکیل یک کمیته مشترک حقیقت یاب در این زمینه امضا کرد. از آن زمان لابی صهیونیستی در آرژانتین به شدت از این توافق انتقاد کرده و دست به هر اقدامی برای ممانعت از اجرای آن زده است.

گفتنی است در ژانویه سال جاری 2 نفر از اعضای گروه آمیا خواستار اخراج هکتور تیمرمن از این گروه به دلیل امضای قرارداد انجام تحقیقات مشترک شده بودند.