دانشمند سرشناس انگليسی مردم را به ترک زمين دعوت كرد

سیاسی

«استيفن هاوكينگ» مردم جهان را به فرار و ترك كردن كره زمين، پيش از وقوع فاجعه در آن دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمند سرشناس فيزيك انگليسي «استيفن هاوكينگ» در یک ویدیو کنفرانس كه از انگليس ايراد مي كرد و در سالن اوپراي شهر سيدني پايتخت استراليا پخش مي شد، مردم كره زمين را به فرار و ترک كردن كره زمین قبل از وقوع فاجعه اي در آينده، دعوت نمود.
وي در ادامه افزود: بشر نخواهد توانست تا هزار سال آينده روي كره زمين زندگي كند لذا بهتر است كه هر چه سريع تر كره زمين را رها كند به سياره ديگري برود.
اين دانشمند 73 ساله، درخواست كرد كه دانشمندان به تحقيقات و بررسي هاي خود در مورد فضا ادامه دهند تا به سرعت به اكتشافات ديگري در اين زمينه دست يابند.