سخنگوی پنتاگون:

کشتی توقیف شده توسط ایران متعلق به جزایر مارشال است

سیاسی

سخنگوی وارت دفاع آمریکا (پنتاگون) می گوید یک کشتی تجاری که روز سه شنبه در آب های خلیج فارس توسط نیروی دریایی ایران توقیف شده است، متعلق به این کشور نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون گفته است که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا و یک جنگنده این کشور به نزدیکی محل حادثه اعزام شده اند تا شرایط را تحت نظر بگیرند.

در گزارش های اولیه در برخی از رسانه های آمریکایی ادعا شده بود که کشتی بازداشت شده متعلق به آمریکاست. با این حال وزارت دفاع آمریکا می گویدکشتی توقیف شده "مرسک تیگریس" متعلق به جزایر مارشال بوده و با چرپم این کشور در آب های ساحلی ایران در حال حرکت بوده است.

محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران گفته است که شکایت یک شاکی خصوصی باعث توقیف اموال شرکت مرسک شده است و گارد ساحلی ایران این کشتی را با حکم قضایی دادگاه استان تهران توقیف کرده است.