از سوی افخم صورت گرفت؛

اظهار امیدواری ایران برای موفیقت نماینده جدید سازمان ملل در یمن

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار داشت: امیدواریم نماینده جدید دبیر کل گام های تاثیر گذار و سازنده ای جهت توقف عملیات نظامی علیه یمن و آغاز سریع گفتگوها میان گروهها و احزاب این کشور بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص شروع بکار نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل در امور یمن ضمن  آرزوی موفقیت برای آقای اسماعیل شیخ ولد احمد، اظهار داشت: امیدواریم نماینده جدید دبیر کل گام های تاثیر گذار و  سازنده ای جهت توقف عملیات نظامی علیه یمن و آغاز سریع گفتگوها میان گروهها و احزاب این کشور بعمل آورد.

 افخم با اشاره به اینکه حمله نظامی به کشور یمن خطا و سوء محاسبه بزرگی بوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران عمیقا معتقد است بحران یمن باید از طریق سیاسی و مبتنی بر گفتگوی یمنی ها با یکدیگر بمنظور تشکیل دولت فراگیر حل و فصل شود و جلوگیری از پیچیده تر شدن شرایط  گام بسیار مهم برای کمک به حل بحران کشور یمن است.   

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اهمیت فعالیت تنگاتنگ برای کمک فوری و رسیدگی به شرایط  انسانی در یمن و ارسال کمک های انساندوستانه، اهتمام نماینده ویژه دبیرکل به این موضوع را نیز خواستار شد.