در دیدار ظریف و آمانو تاکید شد؛

نقش سازنده آژانس در توافق احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵

سیاسی

يوكيو آمانو، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى و دكتر ظريف، وزير امور خارجه كشورمان بعد از ظهر دیروز با يكديگر ديدار و درباره تازه ترين وضعيت همكاري‌هاى في مابين گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزای مهر، ظريف در اين ديدار كه در حاشيه برگزارى اجلاس بازنگرى معاهده عدم اشاعه صورت گرفت با اشاره به زمينه همكاريهاى مهم فيمابين، بر اهميت نقش مسئولانه وسازنده آژانس در شكل گيرى توافق احتمالى جامع ميان ايران و كشورهاى ١+٥ تاكيد كرد.

وزير خارجه كشورمان با اشاره به فرصتهاى جارى و پيش رو در جهت تقويت اعتبار و جايگاه آژانس اظهار داشت: اعتبار آژانس در فرايند مذاكرات هسته اى ميان ايران و گروه ١+٥ در معرض آزمايشى جدى قرار دارد و موفقيت در آن نيازمند توجه بيشتر مقامات آژانس و برداشتن گام‌هاى عملى و جدى در اين باره است.

آمانو نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندى از همكاريهاى سازنده ايران با آژانس و همچنين پيشرفتهاى بدست آمده در جريان مذاكرات هسته اى، بر أمادگى وجديت اين نهاد بين المللى براى حل و فصل مسائل و ايفاى نقشي موثر و به موقع تاكيد کرد.