با خاکسپاری جوان کشته شده در پاسگاه پلیس؛

بالتیمور میدان جنگ شد

کد N804848