دميىستورا در دیدار ظریف:

نادیده گرفتن نقش ایران در سوریه کاملا اشتباه است

سیاسی

نماينده دبيركل سازمان ملل در امور سوريه گفت:ناديده گرفتن نقش جمهورى اسلامى بعنوان يك كشور مهم منطقه اى در حل وفصل موضوع سوريه امرى كاملا اشتباه بوده كه براى جبران أن بايد تلاشهاى سازنده اى صورت پذيرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظريف، وزير امور خارجه كشورمان كه براى حضور در كنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه هسته اى، ان پى تى، در نيويورك بسر مى برد؛ بعد از ظهر دوشنبه ٩٤/٢/٧با دميىستورا، نماينده دبير كل سازمان ملل در امور سوريه ديدار و گفتگو كرد.

 دميستورا در اين ديدار، وضعيت جارى سوريه و تلاشهاى صورت گرفته بمنظور نزديك ساختن ديدگاهها براى دستيابى به راه حلى سياسى جهت حل و فصل بحران اين كشور را تشريح نمود.

وى با ابراز گلايه از عدم همراهى برخى از كشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى در چارچوب اهداف ماموريت خويش، تاكيد نمود: ناديده گرفتن نقش جمهورى اسلامى بعنوان يك كشور مهم منطقه اى در حل وفصل موضوع سوريه، امرى كاملا اشتباه بوده كه براى جبران أن بايد تلاشهاى سازنده اى صورت پذيرد.

وزير امور خارجه كشورمان نيز در اين ديدار با ابراز نگرانى از نقش منفى برخى از كشورها در تشديد بحران سوريه، أمادگى جمهورى اسلامى ايران را براى حمايت از تلاشها و ابتكارات دميستورا كه راه حلهاى مسالمت أميزى را براى بازگشت ثبات و أرامش به سوريه مورد توجه قرار داده، اعلام نمود.