حاضری: شفاف سازی راهکار مقابله با نقش آفرینی پول‌ کثیف است

سیاسی

یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد که مقابله با انحصارات اقتصادی می تواند مانعی برای ورود پول کثیف به عرصه‌های سیاسی شود.

علی محمد حاضری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با اشاره به اینکه پول‌های کثیف در دو عرصه وجود دارد خاطرنشان کرد: یک عرصه مربوط به فعالیت باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و باندهای تبهکاری است. این جریان‌های مافیایی ممکن است برای پیگیری اهداف خود به صورت پنهان وارد عرصه سیاسی شوند و در عرصه انتخابات هزینه کنند.

وی در ادامه افزود: به نظر من هشدار وزیر کشور درباره پول‌های کثیف مربوط به فعالیت این باندهای تبهکاری و مافیایی است. دسته دوم مربوط به پول‌های کثیفی است که نه از ناحیه فعالیت‌های مجرمانه بلکه از مسیر انحصارات دولتی و زد و بندهای باندهای قدرت به دست می آید، اما دست اندرکاران این فعالیت‌ها افراد مجرم نبوده بلکه به ظاهر سالم و حتی انقلابی هستند. به نظر من امکان حضور این پول‌ها در عرصه انتخابات بسیار بیشتر از پول‌های کثیفی است که در اثر فعالیت باندهای تبهکار به دست می‌آید.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: احتمال ورود پول‌های کثیف ناشی از فعالیت بانک‌های مافیایی و قاچاق به صحنه سیاسی کشور کمتر از پول‌هایی است که از مسیر زد وبندهای باندهای قدرت به دست می‌آید. پول کثیف یعنی پولی که از مسیر فعالیت شفاف و قانونی به دست نمی‌آید. به نظر من مقابله با این پدیده از طریق دفاع از شفافیت فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و مقابله با باندهای فشار و انحصارات اقتصادی به دست می‌آید.

حاضری درباره فشارهایی که به وزیر کشور پس از مطرح کردن موضوع پول‌های کثیف وارد شده است گفت: جریان‌هایی که نگران افشای فعالیت‌های خود هستند همواره از مطرح کردن موضوعاتی این‌چنینی و پیشنهاد برای فعال شدن نهادهای نظارتی نگران هستند، بنابراین با جوسازی دنبال القای این هستند که پدیده‌هایی مثل پولشویی اصلا موضوعیت ندارد.

انتهای پیام

کد N804786