فیلم/ خشونت پلیس آمریکا منجر به بروز هرج و مرج در بالتیمور شد

سیاسی

هر بالتیمور آمریکا که از چند روز قبل به دلیل کشته شدن یک جوان سیاه پوست از سوی پلیس، صحنه اعتراضات گسترده شده بود، شب گذشته نیز شاهد اعتراض و درگیری پلیس با معترضین بود.

به دلیل وخامت اوضاع در بالتیمور مقامات این شهر دستور برقراری حالت فوق العاده را داده اند و احتمال استفاده از نیروهای گارد ملی آمریکا برای مقابله با معترضین نیز وجود دارد. 

شنبه شب نیز به دلیل گسترش اعتراضات ضد پلیس در این شهر، دست کم ۱۲ نفر بازداشت شده بودند. 

فیلم/ خشونت پلیس آمریکا منجر به بروز هرج و مرج در بالتیمور شدهر بالتیمور آمریکا که از چند روز قبل به دلیل کشته شدن یک جوان سیاه پوست از سوی پلیس، صحنه اعتراضات گسترده شده بود، شب گذشته نیز شاهد اعتراض و درگیری پلیس با معترضین بود.