ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

عامل ترویج فساد، مفسدان اقتصادی و عافیت‌طبان دستگاه‌ها هستند

مفاسد اقتصادي

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در دستگاه‌های اجرایی به دو دلیل عشق و علاقه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند. دسته اول خود مفسد اقتصادی هستند و دسته دوم عافیت طلبانی که از ترس از دادن موقعیت شغلی با مفسدان اقتصادی همراهی می‌کنند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در دستگاه‌های اجرایی به دو دلیل عشق و علاقه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند. دسته اول خود مفسد اقتصادی هستند و دسته دوم عافیت طلبانی که از ترس از دادن موقعیت شغلی با مفسدان اقتصادی همراهی می‌کنند.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: دو دسته مفاسد اقتصادی کشور را به وجود آورده‌اند؛ دسته اول که خودشان فاسدند و اگر بازرسی‌ها آغاز شود دیر یا زود نوبت خودشان هم می‌رسد و دسته دوم که عافیت‌طلبان هستند. این دسته که از معاونت وزیر، مدیران میانی و مدیران کل دستگاه‌ها هستند به این خیال که منصب و موقعیت‌شان را از دست ندهند دنبال درگیر نشدن با متخلفان و مفسدان دستگاه‌های مطبوعشان نیستند.

نماینده مردم آمل دسته دوم را بدتر از مفسدان اقتصادی دانست و افزود: مفسدان اقتصادی دستگاه‌ها ثروت اندوزی می‌کنند، ولی عافیت طلبان همان دستگاه از ترس از دست رفتن موقعیت شغلی و پست‌های سازمانی و مزایای ناشی از این محل با مفسدان اقتصادی همراه می‌کنند. باید گفت: خاک بر سر این دسته که با طناب مفسدان اقتصادی در چاه ویل جهنم می‌روند.

وی فضای اقتصادی و اداری کشور را آماده مبارزه با مفسدان اقتصادی ندانست و افزود: ‌مدیران عالی کشور در مبارزه با مفاسد، خوب حرف می‌زنند اما خوب عمل نمی‌کنند. متاسفانه با گذشت سه سال از تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری هنوز حتی یک ماده از این قانون اجرا نشده است و به نظر می‌رسد که قرار نیست این قانون اجرایی شود.

به گفته‌ی وی، چاره کار برای مهار مفسدان اقتصادی همراهی، همدلی و همفکری روسای قوا برای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفسدان اقتصادی است.

وی در پیشنهادی خواستار ارزیابی عملکرد اعضا و کارکنان و دست‌اندرکاران ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و افزود: با ارزیابی از عملکرد عوامل گرداننده‌ی ستاد و کنار گذاشت افراد فاسد و عافیت طلب نیروهایی به عضویت این ستاد درآیند که پایه کار هستند و خود نیز پاک دستند در این صورت می‌توان شاهد مبارزه اجرایی با مفسدان اقتصادی بود.

انتهای پیام

کد N804425