نماینده بوکان از ترفند باند احمدی نژاد برای انتخابات مجلس می گوید

قسیم عثمانی نماینده بوکان به روزنامه ایران گفت:

*در حوزه انتخابیه ما اعم از استان و شهرستان بوکان جریان منتسب به دولت قبل فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند. این جریان که توسط برخی مدیران دولت قبل مدیریت می‌شود، بدون شناسنامه و با چراغ خاموش حرکت می‌کند. آنها می‌خواهند ابتدا بدون تابلو رأی مردم را بگیرند بعد پرده از گرایش سیاسی و فکری خود بردارند.

*اینها دارند نامزدتراشی می‌کنند یعنی به جای اینکه مردم از کسی بخواهند نامزد شود، اینها با وعده و  وعید‌های خود افرادی را که دارای وجهه خوبی هستند، ترغیب به حضور در انتخابات می‌کنند. مدیران این جریان در استان به افراد وجیه که البته اغلب، فاقد توانمندی‌های مالی هستند، قول داده‌اند که همه هزینه‌های مالی را تقبل می‌کنند. ادعا می‌کنند که تأیید صلاحیت‌شان را هم می‌گیرند و رقیب‌شان را هم رد صلاحیت می‌کنند. این حرف‌ها را البته برای ایجاد روحیه و امید در بین طرفداران خود و ایجاد هراس و فشار به رقبای خود می‌زنند. اینها می‌خواهند با استفاده از وجهه نسبتاً خوب برخی افراد در استان و با هزینه‌های مالی گزافی که خودشان می‌کنند، افرادی را وارد مجلس کنند که در مرحله اول حرفی از گرایش سیاسی و فکری آنها نزنند و وقتی وارد مجلس شدند آنگاه موجودیت خود را اعلام کنند. آنچه الان خیلی مشهود است، مدیریت مرکزی این جریان در استان خیلی تلاش دارد که پشت صحنه بماند و به هیچ وجه مشخص نشود که این نامزدها، کاندیداهای جریان سیاسی دولت قبل هستند.

*قرائن و شواهد و اطلاعات ما حکایت از آن دارد که دستشان برای هزینه کردن باز است.
از چند وقت پیش هم در شهرستان بوکان و هم در استان شروع کرده‌اند به هزینه کردن منابع مالی خود تحت عنوان کمک‌های خیریه و کمک به مساجد و نیازمندان. کمک‌هایی که سمت و سویش انتخاباتی است. نهادهای نظارتی باید هشیار باشند که اینها به دنبال حل مشکلات مردم و انجام وظایف نمایندگی در مجلس نیستند بلکه به دنبال آن هستند تا با رأی مردم برای جریان سیاسی و فکری خود نماینده بتراشند و جای پایی پیدا کنند.
17302

 

17302

کد N804380