پیشنهاد یک روزنامه برای احضار وزیر کشور به دادگاه

روزنامه خراسان نوشت:

اگر ادعاي پول هاي کثيف را يک رسانه مطرح مي کرد چه تاواني بايد مي پرداخت؟ آيا در مظان اتهام تشويش اذهان عمومي قرار نمي گرفت؟ برآورد هزينه اين ادعا آن هم از زبان يک مسئول مرتبط به انتخابات نگران کننده است. چطور ممکن است با يک عذرخواهي پرونده اين جنجال خاتمه پيدا کند؟ مخاطب اين بند دستگاه قضايي است. اين ادعا و اين ماجرا بايد با رعايت قانون و البته با جديت دنبال شود و وزير محترم نسبت به اين ادعا و عواقب آن در عدليه پاسخگو باشند.

 

17302

کد N804345