تخریب کامل ساختمان دانشکده معارف در الرمادی توسط داعش

سیاسی

تروریستهای داعش ساختمان دانشکده معارف در استان الانبار را به طور کامل تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، طبق گزارش منابع امنیتی تروریستهای داعش ساختمان دانشگاه خصوصی معارف را در مرکز شهر الرمادی واقع در استان الانبار به طور کامل ویران کردند.

این دانشکده متعلق به «عبدالملک السعدی» مرجع دینی سنی مذهب بود.