فراخوان حسنی مبارک برای حمایت از "سیسی"

واحدمرکزی خبر نوشت:


دیکتاتور پیشین مصر با دفاع از عملکرد خود در گذشته، از مردم این کشور خواست از عبدالفتاح السیسی حمایت کنند.

 حسنی مبارک در گفتگوی تلفنی با تلویزیون «صدی البلد» گفت: افزود: ما باید به توانمندی های ارتش اطمینان داشته باشیم و از آن حمایت کنیم.

نیروهای نظامی و در صدر آنها رئیس جمهور سیسی معنای حاکمیت ملی و قداست خاک میهن را خوب می دانند و لازم است همه بدانند که مصر کشوری محوری و بزرگ است و حکومت بر مصر تفریح و گردش نیست بلکه مسئولیت بزرگ با تصمیم گیری های سرنوشت ساز است و برای اینکه رئیس جمهور چنین تصمیم هایی اتخاذ کند ملت باید از او حمایت و پشتیبانی کند.

وی گفت: خوشبین هستم و همه باید تلاش کنند. هیچ رئیس جمهوری نمی تواند به تنهایی اقدام کند. به درایت رئیس جمهور سیسی اطمینان دارم، اما همه مصری ها باید در کنار او بایستند و از او حمایت کنند تا مصر از این مرحله پچیده و دشوار عبور کند.

49261

کد N803709