هشدار کشورهای عضو آ سه آن درباره نفوذ پکن در دریای چین جنوبی

سیاسی

اتحادیه آ سه آن درباره خطرات ناشی از نفوذ پکن در دریای چین جنوبی هشدار داد و خواهان حل و فصل سریع مناقشات منطقه ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، نشست یک روزه رهبران اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آ سه آن امروز در مالزی برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست به بحث گذاشته شد تضمین صلح، امنیت و ثبات کشورهای عضو اتحادیه در برابر خطر تمامیت خواهی چین بود.

در این راستا، آ سه آن امروز بیانیه ای را صادر می کند که در آن ماهیت تلاش های چین به ساختن جزایر مرجانی مصنوعی در دریای چین جنوبی مورد تردید قرار گرفته است.

برخی از کشورهای عضو آ سه آن نظیر ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی نیز حقوق مشابهی را در  منطقه استراتژیک دریای چین جنوبی  مطالبه می کنند.

در نشست امروز، بر ضرورت پایان بخشیدن به مناقشات منطقه ای با استناد به دیپلماسی و گفتمان سازنده تاکید شده است.  با این حال، برخی از کشورها نظیر فیلیپین از موضع خصمانه به مسئله نگاه کرده و خواهان حل و فصل سریع مسائل است.

در این میان، برخی از ۱۰ کشورعضو آ. س. آن از یک سو به دلیل تسلط  تجاری پکن بر منطقه و از سوی دیگر به دلیل عدم برخورداری از منابع اقتصادی در دریای چین جنوبی از مواضع نرمتری برخوردار هستند. مورد اخیر تا حدی اتحاد کشورهای آ سه آن را تحت الشعاع قرار می دهد.