حضور گروههای افراطی مصری در صف حامیان منصور هادی در یمن

سیاسی

یک منبع عربی از حضور جهادی های مصری در صف تروریستهای القاعده و حامیان رئیس جمهوری مستعفی یمن برای جنگ با کمیته های مردمی انصارالله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الکترونیکی ایلاف با انتشار خبری از حضور شهروندان مصری در جبهه القاعده و علیه انصارالله خبر داد.

بر اساس این گزارش با وخامت اوضاع امنیتی در یمن و پس از آغاز عملیات نظامی موسوم به طوفان کوبنده به رهبری عربستان به یمن، افراد با تابعیتهای مختلف به سمت یمن گسیل شده و به صف گروههای تروریستی و همچنین گروههای مسلح حامی «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن پیوستند که حضور مصریهایی که دارای تفکر جهادی  هستند در میان این افراد پر رنگ تر به نظر می رسد.

این منبع همچنین اعلام کرد که پس از آغاز عملیات موسوم به طوفان کوبنده دهها نفر از شهروندان مصری به یمن رفتند تا در کنار حامیان هادی با نیروهای مردمی انصارالله بجنگند.