فیلم/ رنج ها و مشکلات غزه یک سال پس از جنگ ۵۰ روزه

سیاسی

بین الملل: ساکنان نوارغزه با وجود گذشت یک سال از حمله ۵۰ روزه رژیم صهیونیستی به این منطقه همچنان در خانه های موقت زندگی و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

فیلم/ رنج ها و مشکلات غزه یک سال پس از جنگ ۵۰ روزهبین الملل: ساکنان نوارغزه با وجود گذشت یک سال از حمله ۵۰ روزه رژیم صهیونیستی به این منطقه همچنان در خانه های موقت زندگی و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.