تظاهرات ارامنه ساکن سرزمين های اشغالی عليه رژیم صهیونیستی

سیاسی

ارامنه مقيم سرزمين هاي اشغالي، از سكوت مقامات ارشد صهيونيستي در قبال كشتار ارامنه توسط عثمانی ها،‌ ناراحت و خشمگين هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر، صدها نفر از ارامنه مقيم سرزمين هاي اشغالي، در اعتراض به سكوت مقامات ارشد رژيم صهيونيستي در پرونده كشتار ارامنه توسط امپراطوری عثماني، دست به تظاهرات زدند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پرچم ارمنستان، تصاويري را كه نشان دهنده كشتار ارامنه توسط عثماني ها بوده را برافراشته و شعارهايي در اين خصوص سر دادند.

در صدمین سالگرد كشتار ارامنه توسط امپراطوري عثماني، بحث های فراوانی در كشورهاي مختلف جهان در این خصوص به وجود آمد. يكي از اصلي ترين چهره هايی كه در مورد نسل كشي ارامنه سخن گفت، پاپ رهبر كاتوليک هاي جهان بود که اظهارات وی از سوي مقامات ارشد تركيه بي پاسخ نماند.

در همين راستا «داوود اغلو» رئيس جمهور تركيه روز گذشته از پاپ خواست در مورد كشتار مسلمانان توسط صليبي ها كه در طول تاريخ رخ داده نيز سخن بگويد.