فیلم/49 کشته و زخمی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در بغداد

سیاسی

بین الملل: بر اثر انفجار سه خودرو بمبگذاری شده در بغداد 49 نفر کشته و زخمی شدند.

فیلم/49 کشته و زخمی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در بغدادبین الملل: بر اثر انفجار سه خودرو بمبگذاری شده در بغداد 49 نفر کشته و زخمی شدند.