درخواست تجدید نظر نمایندگان سنا در امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن

ایرنا نوشت:

تعدادی از اعضای مجلس سنای افغانستان از تایید پیمان امنیتی کابل- واشنگتن اظهار پشیمانی کرده و آنرا به سود این کشور ندانستند.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه نمایندگان مجلس سنای افغانستان در نشست عمومی روی وضعیت امنیتی این کشور بحث و تبادل نظر کردند و خواهان تجدید نظر در امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن شدند.

گلالی اکبری یکی از سناتوران با اشاره به افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان گفت: پیش از این طرفدار امضا و تایید پیمان امنیتی کابل- واشنگتن بود اما اکنون که مفاد آن اجرایی نمی شود از تایید آن پشیمان است.

وی از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که پیمان امنیتی با آمریکا را دوباره مورد بررسی کرده و اگر مفید نباشد پیشنهاد لغو آنرا مطرح کنند.

اکثر سناتوران افغانستان به این باور رسیده اند که امضا و تایید پیمان امنیتی با آمریکا نتیجه مطلوب نداشته و آمریکا با دروغ افغانستان را فریب داده است.

افضل شامل،عضو دیگر مجلس سنا افغانستان گفت:اکنون شاهد آغاز جنگ طالبان در استان های شمال این کشور با دولت هستیم و پیمان امنیتی چه سودی برای افغانستان دارد،آمریکا در راستای تجهیز نیروهای امنیتی و نیروی هوایی هیچ کاری انجام نداده است.

وی تاکید کرد که پس از امضای پیمان با آمریکا توقع بر این بود که امنیت در کشور بهبود یابد، اما دیده می شود که وضعیت امنیتی بدتر شده است.

افضل شامل از دولت افغانستان خواست که به آمریکا فشار وارد کند تا مطابق موارد درج شده در پیمان امنیتی نیروهای افغان را تجهیز کنند.

زلمی زابلی، نیز بر این باور است که در رابطه به عدم تطبیق مواد پیمان، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان باید پاسخگو باشد.

وی گفت: اتمر باید بر آمریکا فشار وارد کند که مفاد این پیمان را عملی کرده و در غیر این صورت، درمورد پیمان تجدید نظر شود.

پیش از این تعداد زیادی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان نیز از امضا و تایید پیمان امنیتی کابل- واشنگتن اظهار پشیمانی کرده و خواهان تجدید نظر در آن شده بودند.

تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که کشورهای خارجی به ویژه اطلاعات آمریکا و پاکستان در تلاش تغییر جغرافیایی جنگ در افغانستان است و تلاش دارند جنگ را به مرزهای کشورهای آسیای میانه بکشانند

4949

کد N803242