حزب ترکیه ای:

ترکیه تروریسم به سوریه صادر می کند

سیاسی

رئیس یک حزب ترکیه ای ضمن انتقاد از سیاست های اردوغان از صدور تروریسم از سوی آنکارا به سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، دوغو پرینچک رئیس حزب الوطن ترکیه تاکید کرد: ترکیه تروریسم به سوریه صادر می کند.دولت ترکیه کمکهای همه جانبه ای از گروههای تروریستی که با ملت سوریه می جنگند به عمل می آورد.

وی افزود: سیاست های دولت ترکیه سبب ویرانی سوریه و وارد کردن خسارات زیاد به اقتصاد ترکیه به ویژه در نزدیکی مناطق مرزی با سوریه شده است.

پرینچک اعلام کرد: سیاست های دولت حزب عدالت و توسعه دوستی میان ترکیه و سوریه و عراق و ایران و دیگر کشورهای منطقه را از بین برده است و به نفع قدرتهای امپریالیسم و دیگر همپیمانان مرتجع منطقه ای آنهاست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ثبات در منطقه آن را شرط اساسی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست و ضرورت اهمیت ائتلاف نیروهای ملی و شریف در سوریه و عراق و ایران مصر و لبنان و تونس برای مقابله با طرح امپریالیسم و صهیونیستها و کشورهای مرتجع حامی تروریسم در سوریه و عراق و خاورمیانه را مورد تاکید قرار داد.