جلیلی در گفتگو با مهر:

وزارت کشور ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات را رصد کند

سیاسی

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان مجلس با بیان اینکه ورود پول‌های کثیف به انتخابات به حیثیت سیاسی کشور ضربه می‌زند، اظهار داشت: وزارت کشور باید به دقت این موضوع را رصد کرده و مراجع قضایی را مطلع کند.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با وزیر کشور در خصوص پول‌های کثیف گفت: بر اساس اظهارات وزیر کشور مشخص شد احتمال نفوذ پول‌های کثیف در عرصه اقتصادی و طی مسیر بعدی آن به صورت پول پاک در بازار انتخابات و بازار سیاسی وجود دارد.

نماینده مردم مسجدسلیمان ادامه داد: گرچه وزیر این اتهام را متوجه فرد یا گروهی نکرد، اما هشداری بود برای جلوگیری از شائبه‌هایی که در آینده به حیثیت سیاسی کشور ضربه وارد می کند.

وی ورود مافیاها با ابزار پول کثیف و پول‌شویی به عرصه سیاسی را میراث دموکراسی غرب خواند و افزود: پول‌های کثیف مجموعه پول هایی است که از محل غیرقانونی و نامشروع حاصل از قاچاق، به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌شود و مصرف آن می تواند در حوزه های مختلف انجام شود.

عضو فراکسیون رهروان اضافه کرد: در انتخابات منابعی توسط برخی افراد و گروه ها به‌عنوان کمک به فعالیت‌های انتخابی یک نامزد وارد می شود که تعهداتی را برای فرد ایجاد می کند.

جلیلی تصریح کرد: این تعهدات در قالب حمایت قانونی، ممانعت از اقدام علیه گروه یا بخش خاص، حضور در قدرت و... به مقامات انتخاب شده تحمیل می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از راه های کاهش محدودیت های قانونی علیه شبکه های فساد اقتصادی و سیاسی را تلاش برای نفوذ این گروه ها در مراکز قانون‌گذاری و اجرایی خواند و عنوان کرد: برخی از مافیاها برای مواجه جلوه‌ دادن خود و هزینه های انتخاباتی با رویکرد خیرخواهانه و کمک به نامزدها راه نفوذ خود را باز می کنند و بعد از مدتی خواسته های نامشروع خود را مطرح خواهند کرد.

عضو فراکسیون رهروان طرح چالش پول های کثیف از سوی وزیر کشور را به‌عنوان هشدار مطلوب خواند و خاطر نشان کرد: وزارت کشور با عنوان مجری برگزاری انتخابات در کشور باید با دقت این موضوع را رصد کرده تا مراجع قضایی نیز بدون مماشعت در هر مقطع با این پدیده مواجه شود.