زاکانی در گفتگو با مهر:

معلوم بود که نتیجه گزارش رحمانی فضلی همین می شود

سیاسی

نماینده مردم تهران گفت: از اول معلوم بود که نتیجه گزارش وزیر کشور درباره پول های کثیف و انتخابات همان نکاتی بود که امروز گفت.

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان امروز وزیر کشور در جلسه علنی مجلس که قرار بود موضوع آن ارائه گزارش درباره ورود پول های کثیف به انتخابات باشد و عقب نشینی ضمنی وی از این موضوع، اظهار داشت: از اول هم می دانستیم که همین طور می شود؛ حتی من در مناظره تلویزیونی که به صورت تلفنی انجام شد نیز گفتم که وقتی متن صحبت های اولیه وزیر کشور با دقت خوانده شود، معلوم می شود که برداشتی که برخی اصلاح طلبان از این صحبت ها کرده اند و آن را القا می کنند، یک برداشت غلط است.

وی افزود: امروز هم در صحن مجلس ثابت شد و مردم هم به طور علنی فهمیدند که آن چیزی که برای متهم کردن جریان اصولگرایی در بوق و کرنا می کردند، واقعیت نداشته است.

زاکانی تصریح کرد: اتفاقا اگر مسئله ای باشد ما خودمان دنبال اخراج فرد فاسد از جریان اصولگرایی هستیم؛ در این رابطه یک فرق اساسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان دیده می شود و آن نیز این است که مدعیان اصلاحات اگر فردی از دوستانشان خطا کند، چشمان خود را می بندند، اما هر کسی به گذشته ما مراجعه کند می بیند که اگر کسی در بین ما خطا کرده است، حساب خودمان را از او جدا کرده ایم و بین خطای افراد و اصول و ارزش ها فرق گذاشته ایم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه آن چیزی که امروز وزیر کشور در صحن مجلس گفت یکسری حرف های کلی درباره پول های آلوده و قاچاق و تروریسم بود، خاطرنشان کرد: اظهارات برخی افراد هم که می گویند به خاطر علنی بودن جلسه وزیر نتوانست همه حرف ها را بزند، از همان بهانه جویی های ثانویه است که اتفاقا اگر جلسه غیرعلنی می شد، می گفتند چه چیز خاصی گفته شده است که جلسه غیر علنی بوده!؟ یا عنوان می کردند که قرار نبوده حرف ها را به مردم بگویند!

وی تصریح کرد: اتفاقا کار بسیار خوبی کردند که جلسه را به صورت علنی برگزار کردند تا مردم هم بدانند.

زاکانی همچنین در  رابطه با شکایت وی و جمعی از نمایندگان به قوه قضائیه، در رابطه با انتشار اسامی جمعی از نمایندگان به عنوان دریافت کنندگان پول از معاون رئیس جمهور سابق، گفت: ظاهرا آن نامه به قوه قضائیه رفته است و مسیر خودش را طی می کند، اما اخیرا پیگیری نکرده ام که ببینیم در چه وضعیتی قرار دارد.