چرا فکت شیت ایرانی منتشر نشد

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک برنامه تلویزیونی درباره منتشر نشدن فک شیت ایرانی که خود وی قبلا وعده آن را داده بود، توضیح داد

چرا فکت شیت ایرانی منتشر نشدعلی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک برنامه تلویزیونی درباره منتشر نشدن فک شیت ایرانی که خود وی قبلا وعده آن را داده بود، توضیح داد

 

 

 

/212 17

 

کد N802600