جزئیات مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در عمان در دولت دهم/ ماجرای نامه سلطان عمان به احمدی نژاد

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک برنامه تلویزیونی درباره آغاز مستقیم مذاکرات با آمریکا در دولت دهم توضیحاتی ارائه کرد.

جزئیات مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در عمان در دولت دهم/ ماجرای نامه سلطان عمان به احمدی نژادعلی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک برنامه تلویزیونی درباره آغاز مستقیم مذاکرات با آمریکا در دولت دهم توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

29/212

 

کد N802599