هاآرتض خبر داد:

حزب‌الله در صدر فهرست نگرانی‌های تل‌آویو

سیاسی

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در گزارشی حزب الله لبنان و ارتباط این گروه با ایران را به عنولن اصلی ترین نگرانی این روزهای رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، هر چند در سال های اخیر ایران به عنوان اصلی ترین تهدید امنیت اسرائیل محسوب می شد اما اکنون حزب الله لبنان در صدر فهرست تهدیدهای امنیتی اسرائیل نشسته است. 

با وجود مذاکرات در حال انجام میان ایران و کشورهای ۱+۵ که بخش هایی از نگرانی های رژیم صهیونیستی را پوشش می دهد اکنون مقامات تل آویو نگران ارتباط حزب الله لبنان و تجهیز این گروه توسط موشک های ایرانی هستند. 

به نوشته این روزنامه، مقامات رژیم صهیونیستی نگران این مطلب هستند که تسلیحات ایرانی از طریق سوریه بدست حزب الله برسد و بدین ترتیب توان نظامی این گروه در برابر اسرائیل افزایش یابد. 

در همین رابطه «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، طی روزهای گذشته در بازدید از مرکز آموزش نظامیان اسرائیلی در بلندی های جولان، ایران را متهم به ادامه ارسال تجهیزات به حزب الله لبنان کرد. 

«نیسیم بنشیتریت» از مدیران اجرایی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز تجهیز حزب الله از سوی ایران را فوری ترین و جدی ترین موضوی دانست که موجب هراس اسرائیل است. 

به نوشته هاآرتض، مذاکرات هسته ای موجب شده تا بصورت هم زمان امکان حمله یک جانبه اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران از یک سو و نگرانی های تل آویو از فعالیت هسته ای ایران کاهش بیاید اما با این وجود تحرکات حزب الله در لبنان، سوریه و نزدیکی مرزهای اسرائیل موجب شده که هراس از فعالیت های این گروه به ویژه موشک های آن افزایش بیابد.