فرمانده کل ارتش از منطقه پدافند هوایی جنوب کشور بازدید کرد

سیاسی

سرلشگر صالحی پس از بازدید از سایت موشکی و سامانه‌های عملیاتی اس۲۰۰ ، با حضور در ایستگاه رادار شهید ستاری و مواضع موشکی هاگ و اسکای‌گارد، توان نظامی این منطقه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر امیر سرلشگر عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش از منطقه پدافند هوایی جنوب کشور بازدید کرد و در جریان روند امور عملیاتی و اجرایی این منطقه قرار گرفت.

سرلشگر صالحی ابتدا از سایت موشکی و سامانه های عملیاتی اس۲۰۰  این منطقه پدافندی بازدید کرده و در ادامه با حضور در ایستگاه رادار شهید سرلشگر منصور ستاری و مواضع موشکی هاگ و اسکای‌گارد، توان نظامی این منطقه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده کل ارتش طی این بازدید، استان بوشهر را به علت داشتن مرز آبی و وجود نیروگاه و منطقه پارس جنوبی در این استان با اهمیت دانست و گفت: منطقه پدافند هوایی جنوب با داشتن سطح دانش نظامی بالا توانسته است دژ مستحکم پدافندی در این منطقه ایجاد نماید و به علت دفاع از این منطقه یگان بسیارمهمی است.