عربستان گذرگاه الودیعه در مرزهای یمن را بست

سیاسی

مسئولان عربستان سعودی گذرگاه الودیعه در مرزهای یمن را بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای مرزی عربستان سعودی با حوثی ها در منطقه مرزی «جازان» درگیر شدند.

مسئولان سعودی از بیم درگیری ها گذرگاه «الودیعه» در مرزهای یمن واقع در استان شروره در منطقه نجران را بستند.