فعال مخالف رژيم آل سعود:

عربستان در ماجراجویی های نظامی غرق شده است

سیاسی

خانم «مضاوی رشيد» در جديد ترين انتقاد خود از عربستان سعودی، اين رژيم را به غرق شدن در ماجراجويی های نظامی ناموفق متهم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خانم «مضاوي رشيد» فعال مخالف رژيم آل سعود كه چند سالي است استاد دانشگاه اقتصاد و سياست لندن شده، با انتشار مطلبي در صفحه شخصي اش در تويتر، ضمن انتقاد از آل سعود افزود: ضرب المثل مي گويد «اگر مي خواهي در يك جنگ شكست بخوري بايد در چند جبهه مبارزه كني». عربستان از يكسو خود را درگير رقابت و نزاع با ايران كرده و از سوي ديگر با داعش در جنگ است و اخيرا هم جنگ در جبهه اي جديد بنام يمن را آغاز كرده که نتيجه آن شكست است.

وي در ادامه اين مطلب نوشت: متأسفانه آنها (آل سعود) به جاي تلاش براي بهبود وضعيت داخلي كشور و تقويت جامعه مدني و آزاد كردن زندانيان سياسي و زندانيان آزادي بيان، كشورمان را درگير ماجراجويی های نظامي كرده اند كه ناموفق هم هستند.

مضاوي رشيد افزود: كشيده شدن كشورهای كوچک به طرح سعودی براي تسلط بر منطقه، براي اين كشورها هزينه هنگفتي در پي دارد به طوری که آنها در آينده امنيت اجتماعي شان را از دست خواهند داد لذا مي بينيم كه بحرين به ايالتی از ايالت هاي سعودي تبديل شده است. به اعتقاد این استاد دانشگاه سرنوشت حكومت بحرين به حكومت سعودي گره خورده است. اگر حاكميت اين كشور به درخواست هاي اصلاح پاسخ مثبت مي داد، اكنون كشوري مستقل بود.

فعال مخالف رژيم آل سعود همچنين نوشت: حاكميت كويت نیز به جاي تن دادن به درخواست هاي ملتش، به آغوش رژيم سعودي رفت زيرا فكر مي كرد كه برايش بهتر است. اما قطر هر روز تغيير موضع مي دهد و يک روز با ریاض همراه است و يک روز عليه آن. نمي شود فهميد كه همپيمان سعودي است يا رقيب اين كشور.

خانم «مضاوي رشيد» در پايان مطلبش آورده است: اما امارات متحده عربي در ظاهر دوست عربستان است و در پنهان دشمن اين كشور لذا در يمن و ديگر كشورها هم دوستاني دارد كه مخالف سعودي هستند. لذا امروز مي بينيم كه يک شهروند بحريني يا كويتي مي تواند از حاكميت خودش انتقاد كند اما جرأت انتقاد از عربستان را ندارد. در این میان سلطنت عمان همچنان نقش بازيگر بي طرف و ميانجي را بازي مي كند همانطور كه در گذشته بوده و همين طور هم باقي خواهد ماند.