انتقاد از نظارت سازمان ملل بر انتخاب نمایندگان پارلمان لیبی

سیاسی

برخی از جریان ها و اقشار سیاسی و اجتماعی لیبی با انتقاد از نظارت سازمان ملل بر روند گفتگوها، آن را باعث تضعیف مجلس و افزايش اختیارات رئیس جمهور می دانند.

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ مجلس نمایندگان لیبی در شهر طبرق با انتقاد گسترده ای از سوی اقشار مختلف لیبی روبروست. این در حالی است که مردم از این مجلس زمانی که با ممانعت حامیان کنگره ملی از استقرار آن در طرابلس روبرو بود، حمایت کرده بودند.

این انتقاد بر روند انتخاب نمایندگان مجلس که زیر نظر سازمان ملل متحد صورت می گیرد، متمرکز است. منتقدان معتقدند نمایندگان براساس شایستگی ها انتخاب نمی شوند و این چیزی است که بر فعالیت های آنها در صخیرات تاثر منفی می  گزارد. شهر صخیرات از شهرهای نزدیک به مرکز مراكش است که گفتگوهای لیبی زیر نظر سازمان ملل در آن برگزار می شود.

در همین حال خبرها از عقب نشینی و امتیازدهی های مجلس نمایندگان لیبی به طرف مقابل یعنی گروه طرابلس (متشکل از کنگره ملی عمومی و گروه فجر لیبی) حکایت دارد. از جمله این امتیازات می توان به حق بازگشت نمایندگان با گرایشات اخوانی و حضور آنها در جلسات مجلس نمایندگان اشاره کرد.

همین افراد اخوانی، کسانی بودند که مجلس نمایندگان را در جهت کمک به جماعت طرابلس تحریم کردند بدون اینکه کنگره ملی منحل شود و یا بدون اینکه به مجلس نمایندگان اجازه دهند جلسات خود را در طرابلس برگزار کنند.

برخی معتقدند مساله امتیازدهی مطرح نیست بلکه به دلیل توافقی که زیر نظر سازمان ملل در جریان است اقتضا می کند که مجلس نمایندگان فعالیت های خود را تا پایان حکومت وحدت ملی لیبی که قرار است در مدت کوتاهی تشکیل شود، ادامه دهد.

همچنين نظارت سازمان ملل اقتضا می کند، مجلس نمایندگان، حکومتی را که قرار است همه طرف ها و اقشار مردمی لیبی و نه تنها جماعت درگیر طرابلس و طبرق، را در برگیرد، تایید کند و به آن رأی دهد.

منتقدین می گویند اقدامات سازمان ملل صلاحیت ها و اختیارات گسترده ای به رئیس حکومت می دهد که باعث قدرت گیری وی و تضعیف مجلس می شود.