ظریف در دیدار خداحافظی سفیر هند تأکید کرذ:

افزایش همکاری های ایران، افغانستان و هند با توسعه بندر چابهار

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توسعه بندر چابهار می تواند به افزایش همکاری های سه جانبه بین ایران، افغانستان و هند کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دینکار پرا کاشی سریواستاوا، سفیر هند در تهران در پایان ماموریت خود در کشورمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ملاقات کرد.

 ظریف در این ملاقات ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور با توجه به روابط دیرینه در تمام ابعاد افزایش یابد و بر این نکته تاکید کرد که هند یک شریک مهم برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه بر وجود زمینه برای مشارکت هند در پروژه های مختلف از جمله توسعه بندر چابهار تاکید و اظهار داشت: توسعه بندر چابهار می تواند به افزایش همکاری های سه جانبه بین ایران، افغانستان و هند کمک کند.

 دینکار پرا کاشی سریواستاوا نیز با اشاره به دیدار قریب الوقوع وزیر کشتیرانی و حمل و نقل هند جهت امضای یادداشت تفاهم توسعه شهر سازی بندر چابهار، بر افزایش مشارکت شرکت های هندی در طرح های اقتصادی از جمله پتروشیمی تاکید کرد.