تداوم جنگ قدرت آل سعود/ انحصار طلبی محمد بن سلمان

سیاسی

فردی که اسرار درونی آل سعود را فاش می کند با اشاره به ادامه جنگ قدرت در خاندان سعودی به نفوذ گسترده محمد بن سلمان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مجتهد فردی که اسرار درونی آل سعود را فاش می کند بیان کرد: محمد بن نایف وزیر کشور عربستان به شخصیتی فرمایشی تبدیل شده و محمد بن سلمان به شخصیتی قدرتمند تبدیل شده است و این در دیدار اخیر نواز شریف که بخش اعظم دیدار وی با پسر شاه عربستان بود هویدا می شود.

وی نوشت: نزدیکان به محمد بن نایف اعلام کردند که وی با وجود زیرکی و توان خود برای حیله گری در بربر انحصار طلبی بن سلمان نتوانسته است کاری از پیش ببرد.