طی حکمی از سوی وزیر کشور؛

ذوالفقاری به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور منصوب شد

سیاسی

وزیر کشور در حکمی دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، رحمانی فضلی در این حکم بر انجام برنامه ریزی مناسب، بسیج کلیه امکانات و ایجاد هماهنگی با تمامی سازمان ها و نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و قضائی را به منظور مشارکت و همکاری در کلیه مراحل برگزاری انتخابات و نیز تأمین نظم و امنیت برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات تأکید کرده است.

در این حکم آمده است: بدیهی است در اجرای این مهم کلیه معاونین، مدیران و مسئولان وزارت کشور و سازمان های وابسته و استانداران و نیزدستگاه های عضو جامعه امنیتی کشور نهایت همکاری و هماهنگی را با ستاد امنیت انتخابات کشور به عمل آورند.