فیلم/ آماه‌سازی ارتش روسیه برای رژه روز پیروزی

سیاسی

بین الملل: ارتش روسیه تدارک گسترده ای برای برگزاری مراسم روز ۹ می(پیروزی در جنگ جهانی دوم) که در این کشور به روز پیروزی معروف است انجام داده است.

قرار است در مراسم رژه ای که در این روز در میدان سرخ مسکو برگزار می شود جدیدترین تولیدات نظامی روسیه به نمایش گذاشته شوند. 

فیلم/ آماه‌سازی ارتش روسیه برای رژه روز پیروزیبین الملل: ارتش روسیه تدارک گسترده ای برای برگزاری مراسم روز ۹ می(پیروزی در جنگ جهانی دوم) که در این کشور به روز پیروزی معروف است انجام داده است.