فساد در پروژه‌های مالی پنتاگون در افغانستان

سیاسی

گزارش ها نشان می دهد طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ میلادی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از سوی آمریکا در افغانستان هزینه شده اما وزارت دفاع آمریکا تنها در مورد ۸۹۰ میلیون دلار آن توانسته حساب پس بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اطلاعات مالی ارائه شده از سوی پنتاگون و مصارف آن در افغانستان با هم همخوانی نداشته و این موضوع باورهایی را مبنی بر فساد گسترده میان وزارت دفاع آمریکا و برخی مسئولان دولتی افغانستان تقویت کرده است.

«سیگار» در تازه ترین گزارش خود از هزینه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در طی سال های  ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ میلادی در افغانستان خبر داده است اما وزارت دفاع آمریکا تنها در مورد ۸۹۰ میلیون دلار آن توانسته حساب بدهد.

اطلاعات ارایه شده نشان می دهد که بیشتر این پول ها برای ساخت مدرسه، بیمارستان، جاده و پل هزینه شده است.

پیشتر برخی مسئولان دولتی افغانستان نیز از فساد گسترده در پروژه های قراردادی امریکا در افغانستان خبر داده بودند.