قادری در گفت‌وگو با ایسنا:

با استانی شدن انتخابات، تلون سیاسی نمایندگان نیز کمتر می‌شود

سیاسی

یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات کاندیداها قبل از حضور در صحنه توسط ائتلاف‌ها و احزاب پالایش می‌شوند گفت که با این نظام انتخاباتی کمتر شاهد تلون سیاسی نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان خواهیم بود.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نظام انتخابات فعلی حزبی و ائتلافی نیست گفت که نظام انتخابات فعلی نظام صفر و یک است؛ به طوری که در هر دوره هر جناح سیاسی و تشکل مذهبی و ائتلافی که دارای اکثریت در حوزه‌ای باشند می‌توانند کل کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند و دیگر اقلیتی در آن دوره نماینده نخواهد داشت. این موضوع مشکلات قومی و قبیله‌ای و مذهبی را به دنبال دارد.

به گفته وی، در نظام انتخابات فعلی کاندیداها قبل از رای گیری توسط ائتلاف‌ها و احزاب پالایش نمی‌شوند از طرف دیگر در حوزه‌هایی که بیشتر از یک نماینده دارند، وزن رای افرادی که تک رای می‌دهند از وضع رای افرادی که از همه انتخاب های خود استفاده می‌کنند بیشتر است.

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با تشریح روند انتخاب کاندیداها با استانی شدن انتخاب مجلس اظهار کرد: اگر که انتخابات استانی شود در هر حوزه انتخابیه اعم از اینکه تعداد کرسی‌های آن حوزه یک و یا بیشتر از یک نماینده باشد، هر رای دهنده فقط به یک نفر رای می‌دهد. همچنین کاندیداها در هر استان برای هر حوزه فرعی و یا کل استان در قالب ائتلاف و یا به صورت مستقل وارد انتخابات می‌شوند.

قادری ادامه داد:‌ در چنین شرایطی سهم هر ائتلاف از تعداد نمایندگان هر استان متناسب با سهم آن ائتلاف از کل آرای ماخوذه در آن استان تعیین میشود. همچنین تعداد نمایندگان باقیمانده سهم هر ائتلاف در استان به ترتیب بیشترین درصد رای به دست آورده در حوزه‌های فرعی انتخاب می‌شوند. به باقیمانده تعداد نمایندگان یعنی داوطلبان مستقل و کاندیداهای باقیمانده از ائتلاف‌ها به ترتیب بیشترین رای اختصاص داده می‌شود.

وی همچنین با برشمردن مزایای استانی شدن انتخابات گفت: با استانی شدن انتخابات مشکل انتخاب نماینده در مناطقی که دارای ترکیب‌های قومی، قبیله‌ای و سیاسی هستند و اقلیت با اکثریت مشکل دارند حل می‌شود. از طرف دیگر ترکیب مجلس از یک دوره به دوره‌ای دیگر خیلی تغییر نمی‌کند به عبارت دیگر هیچ جناح و جریان سیاسی مذهبی و قومی از گردونه مجلس خارج نمی‌شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: در این شرایط با توجه به حضور موثر تر ائتلاف‌ها در انتخابات مجلس این ائتلاف ها برای کسب رای بیشتر قبل از رای‌گیری و معرفی کاندیداها اقدام به پالایش کاندیداها و انتخاب افراد موثرتر می‌کنند. کاندیداها نیز به جای شرکت مستقل در انتخابات تمایل به حضور در ائتلاف‌ها داشته و امکان کمک فکری به افراد وابسته به ائتلاف ها بیشتر از افراد مستقل است.

به گفته وی، با این نظام انتخاباتی نماینده‌ها در طول نمایندگی وابسته سیاسی و دیدگاهی خود را حفظ کرده و در طول این دوران تلون سیاسی کمتری از نمایندگان مشاهده خواهد شد.

قادری با تاکید بر اینکه نظام انتخاباتی پیشنهادی تغییری را در محدوده فعلی حوزه انتخابیه ایجاد نمی کند گفت: با عنایت به این موضوع قانون انتخابات فعلی نیاز به تغییر زیاد نداشته وبرای دوره بعدی نیز قابل اجراست چون این نظام هیچ تغییری را در مکانیزم انتخابات نمایندگان حوزه‌های انتخابیه ایجاد نمی‌کند.

انتهای پیام

کد N800926