آیا از زکات می‌توان برای ازدواج پسر استفاده کرد؟

ازدواج

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با استناد به نظر تعدادی از مراجع تقلید به این پرسش که «آیا از زکات می‌توان برای ازدواج پسر استفاده کرد؟» پاسخ داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پاسخ این مرکز که آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آمده است:

به نظر امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله نوری‌همدانی و آیت‌الله فاضل لنکرانی، اشکال ندارد و پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد. (1)

به نظر آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، اگر پسر متمکن از ازدواج نباشد، پدر می‌تواند از زکاتش بدهد که پسرش زن بگیرد. (2)

به نظر آیت‌الله شبیری‌زنجانی، اگر فرزند نیاز به ازدواج داشته باشد و نتواند ازدواج کند و پدر هم از نظر مالی نتواند برای پسرش زن بگیرد می‌تواند از زکاتش برای پسرش زن بگیرد. (3)

به نظر آیت‌الله سیستانی، پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد. (4)

به نظر آیت‌الله وحیدخراسانی، اگر پسر احتیاج به زن گرفتن داشته باشد، پدر می‌تواند زکات خود را به پسر بدهد که زن بگیرد. (5)

پی نوشت:

1. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1951 و ذیل آن.

2. آیت‌الله صافی، توضیح المسائل، م 1959.

3. آیت‌الله شبیری‌زنجانی، توضیح المسائل، م 1959.

4. آیت‌الله سیستانی، توضیح المسائل، م1914.

5. آیت‌الله وحیدخراسانی، توضیح المسائل، م 1959.

انتهای پیام

کد N800711